GUESS
891Studio
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
2021 A/W

GUESS

Model: Jiajia Ni

Photography: Austin

Makeup: Rain